logo espera brez podpisaDružinska mediacija.

Mirno in učinkovito reševanje sporov.

druzinska mediacija espera

Z družinsko mediacijo pomagamo družinam v konfliktih, posebno tistim, ki se ločujejo oziroma razhajajo. Mediacija omogoča mirno, učinkovito reševanje sporov, kar poteka hitro in z manj stroški. Z odločitvijo za družinsko mediacijo lahko sebi in svoji družini prihranite mukotrpne sodne procese in ujetost v različne institucije.

Če se odločate za razhod s partnerjem ali ste se že ločili, vam družinska mediacija lahko pomaga pri ureditvi skrbi za otroke in hkrati skupnega premoženja. Starševstvo ni enostavno bodisi v trdni partnerski zvezi ali pri ločenih starših. Družinska mediacija vam bo pomagala pri boljšem sodelovanju in komunikaciji za kar se da dobro zadovoljitev potreb vaših otrok. Koristi pa lahko tudi otrokom in mladostnikom, ki želijo vedeti, kako bo razhod staršev vplival nanje. Tudi stari starši in širša družina ter prijatelji in druge pomembne osebe lahko poiščejo v mediaciji rešitev, ko želijo urediti konflikte ali ohranjati vezi z otroci in drugimi člani družine.

Izkušen družinski mediator vam bo omogočil pogoje, v katerih se boste lahko pogovorili o vseh odprtih vprašanjih, konfliktih in sporih, ki vas zadevajo. Vsebino določajo medianti, mediator pa skrbi za proces, z vprašanji pomaga priti do dogovorov in na koncu do sporazuma. Družinska mediacija navadno traja od pet do deset eno in pol urnih srečanj, vse pa je odvisno od obsega in globine spora, ki se rešuje.

Družinsko mediacijo izvajamo v primerih:

  • ločitve in razveze zakonske zveze
  • razhod partnerjev in prekinitev izvenzakonske zveze
  • skrb za otroke v zvezi in po njej
  • vprašanje vzgoje in varstva ter preživnine za otroke
  • stiki otrok s staršem in drugimi otroku pomembnimi osebami
  • vprašanje razdelitve skupnega premoženja
  • konflikti med družinskimi člani (partnerja, otroci in starši, otroci in starši ter starimi starši, v posvojitvi, rejništvu, skrbništvu, zastopništvu)

Reševanje družinskih sporov z mediacijo je v našem prostoru še premalo razširjeno, drugje dosega izjemno visok delež in se kaže kot najučinkovitejša metoda. Poleg tega, da je hitra in brez večjih stroškov je najpomembnejše to, da se o sebi in svojih družinskih članih odločate sami. Če želite in je to v skladu z vsemi vključenimi v mediacijo, lahko prisostvujejo tudi odvetniki. Vprašajte nas vse, kar vas še zanima o družinski mediaciji, da bo vaša odločitev lažja: tel. 041 293 060, info@espera.si.